fbpx

WOD

WOD

האימון היומי – (WOD (Work Of The Day
אימון המשתנה מיום ליום, תוך התמקדות במרכיבים שונים ומאפשר בחינת יכולת והתקדמות משבוע לשבוע.
זמן האימון היומי הינו שעה הבנוייה ממספר חלקים בהם חימום, עבודת כוח, האימון המרכזי, שחרור ומתיחות.
האימון הינו אימון קבוצתי אך כל מתאמן יוכל לקבל על ידי המאמן את ההתאמה עבורו בהתאם ליכולתו ורמתו.
האימונים היומיים נבנים על ידי צוות מקצועי, על פי סרגל מאמצים מדורג שנתי תוך הסתכלות רחבת טווח,
בדגש על חיזוק הבסיס ובנייה מעליו של כל שאר יכולות המתאמן.

Event Timeslots (44)

ראשון
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

שלישי
-
Work of the Day
W.O.D
Avner Matan Avner Matan

שישי
-
Work of the Day
W.O.D
Lisa Lisa

ראשון
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

שני
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

רביעי
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

חמישי
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

שישי
-
Work of the Day
WOD
Lisa Lisa

שלישי
-
Work of the Day
W.O.D
Avner Matan Avner Matan

ראשון
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

חמישי
-
Work of the Day
WOD
Gili Barashi Gili Barashi

שישי
-
Work of the Day
WOD
Lisa Lisa

רביעי
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

שני
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

שלישי
-
Work of the Day
W.O.D
Avner Matan Avner Matan

רביעי
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

שישי
-
Work of the Day
WOD
Shmuel Shmuel

שלישי
-
Work of the Day
WOD
Shmuel Shmuel

חמישי
-
Work of the Day
W.O.D
Shmuel Shmuel

ראשון
-
Work of the Day
W.O.D
Shmuel Shmuel

רביעי
-
Work of the Day
WOD
Avner Matan Avner Matan

שני
-
Work of the Day
WOD
Avner Matan Avner Matan

שלישי
-
Work of the Day
W.O.D
Shmuel Shmuel

שלישי
-
Work of the Day
W.O.D
Lisa Lisa

חמישי
-
Work of the Day
W.O.D
Chen Chen

שני
-
Work of the Day
W.O.D
Martin Martin

ראשון
-
Work of the Day
W.O.D
Ram Ram

ראשון
-
Work of the Day
W.O.D
Ram Ram

שלישי
-
Work of the Day
W.O.D
Lisa Lisa

שני
-
Work of the Day
W.O.D
Chen Chen

רביעי
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

חמישי
-
Work of the Day
W.O.D
Chen Chen

ראשון
-
Work of the Day
W.O.D
Ram Ram

שני
-
Work of the Day
W.O.D
Chen Chen

רביעי
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

חמישי
-
Work of the Day
W.O.D
Chen Chen

שלישי
-
Work of the Day
W.O.D
Lisa Lisa

שבת
-
Work of the Day
W.O.D
Tzvika Pichersky Tzvika Pichersky

ראשון
-
Work of the Day
W.O.D
Ram Ram

שני
-
Work of the Day
W.O.D
Chen Chen

שלישי
-
Work of the Day
W.O.D
Lisa Lisa

רביעי
-
Work of the Day
W.O.D
Gili Barashi Gili Barashi

חמישי
-
Work of the Day
W.O.D
Chen Chen

שבת
-
Work of the Day
W.O.D
Tzvika Pichersky Tzvika Pichersky

לקביעת אימון או יצירת קשר

השאירו לנו הודעה ונשמח לחזור אליכם בהקדם. תודה!